Software

 

SDB Engineering beschikt over de FEA software pakketten ANSYS en Creo Simulate (voorheen Pro/MECHANICA).

Creo Simulate
Dit pakket is geïntegreerd binnen het 3D CAD pakket Creo Parametric (voorheen Pro/ENGINEER). Hierdoor is het uitermate geschikt voor het snel doorrekenen van verschillende varianten.
Door de onderliggende rekentechniek wordt het echter ook veel ingezet voor het uitvoeren van definitieve, zeer nauwkeurige validatieberekeningen.

promech_comb

Het programma kenmerkt zich door het gebruik van zogenaamde “geometrische polynoomelementen”, de P-elementen.
De term “geometrisch” doelt erop dat de elementen exact de contour van de geometrie volgen en deze dus niet benaderen door rechte lijnen zoals in andere software.
De term “polynoom” slaat op het feit dat de verplaatsingen langs de elementranden kan worden beschreven met een polynoom tot en met de 9e orde, waar de meeste andere FEA software alleen 1e orde (lineaire) of 2e orde (kwadratische) elementen kent. De benodigde polynoomorde wordt tijdens het rekenproces bepaald, en wordt alleen daar in het model verhoogd waar het nodig is.
In de praktijk betekent dit dat de nauwkeurigheid van de som veel minder afhangt van de fijnheid van de elementen dan bij andere software, en dat zeer grote modellen met behoud van kleine details efficient berekend kunnen worden.

ANSYS
ANSYS is wereldwijd een van de meest gebruikte FEA pakketten. SDB Engineering heeft veel ervaring in het gebruik van ANSYS, zowel via de Workbench omgeving als de traditional omgeving, inlcusief ontwikkeling van APDL macro’s.
ansys_comb

Op veel gebieden gaat ANSYS een stap verder dan Creo Simulate. Zo is het mogelijk om allerlei combinaties van niet-lineaire effecten te berekenen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld contactproblemen inclusief wrijving, grote vervormingen en materiaalplasticiteit.

Combinatie
De combinatie van Creo Simulate en ANSYS stelt SDB Engineering in staat om voor vrijwel elk probleem de meest geschikte software in te zetten. Dit komt ten goede aan zowel de snelheid, nauwkeurigheid en de kosten van een berekening.

De volgende berekeningstypen zijn mogelijk met Creo Simulate en/of ANSYS:

 • Structurele statische analyses:
  • Lineair elastisch;
  • Grote vervormingen;
  • Contact al dan niet met wrijving;
  • Materiaal plasticiteit;
  • Hyperelasticiteit;
  • Combinaties van diverse bovenstaande effecten
 • Structurele dynamische analyses:
  • Modale analyses, eigenfrequenties;
  • Transiente analyse, spanningen en vervormingen als functie van de tijd;
  • Random dynamic analyse;
 • Thermische analyses:
  • Steady state analyse, eindtemperatuur verdeling;
  • Transiente analyse, temperatuurverloop als functie van de tijd;
 • Knikberekeningen, stabiliteit van een constructie.

Eigen software
Om zeer specifieke vraagstukken op te lossen schrijft SDB Engineering zelf software tools. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld resultaten van een FEA berekening te bewerken, en de nieuwe resultaten terug te schrijven naar het FEA pakket om deze zichtbaar te maken.

Wilt u weten wat SDB Engineering voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact op.